NHẬP HỒ SƠ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN (ONLINE)

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Hướng dẫn nhập hồ sơ xét tuyển:
- Thí sinh đăng ký vui lòng nhập đầy đủ các thông tin vào form mẫu dưới đây (lưu ý: gõ đầy đủ dấu tiếng Việt)
- Những mục đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập.

I. Thông tin thí sinh
I. Thông tin đăng ký xét tuyển
III. Phương thức xét tuyển


Đề nghị thí sinh nhập thông tin và điểm chính xác.


Gửi hồ sơ Nhập lại