NHẬP HỒ SƠ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN (ONLINE)

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Hướng dẫn nhập hồ sơ xét tuyển:
- Thí sinh đăng ký vui lòng nhập đầy đủ các thông tin vào form mẫu dưới đây (lưu ý: gõ đầy đủ dấu tiếng Việt)
- Những mục đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập.

I. Thông tin thí sinh
I. Thông tin đăng ký xét tuyển
III. Phương thức xét tuyển

Đề nghị thí sinh nhập thông tin và điểm chính xác.


 

Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.


Gửi hồ sơ Nhập lại